Νέοι στα νησιά

Wednesday 30 March 2022 11:00 13:00
Online
Greece
Νέοι στα νησιά
Το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα διοργανώνει διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα: "Νέοι στα νησιά: ευκαιρίες, προκλήσεις, προσδοκίες".  
Ως έμπρακτη συνεισφορά του Γραφείου μας στην υλοποίηση δράσεων σχετικά με το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας, το σχήμα των συζητήσεων θα φέρει μαζί Ευρωβουλευτές, φοιτητές, μαθητές-πρέσβεις του δικτύου «Σχολεία Πρέσβεις του ΕΚ», εθελοντές της κοινότητας www.mazi.eu, ακαδημαϊκούς, ευρωπαϊκά κέντρα πληροφόρησης (EDICs) και πολίτες.
 Τέσσερεις ομάδες νέων θα συζητήσουν κατά την πρώτη ώρα θέματα ταξινομημένα σε ισάριθμες θεματικές ενότητες, υπό τον συντονισμό των EDIC Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Ιονίων νησιών και Κρήτης. Στη συνέχεια, κατά τη δεύτερη ώρα, οι τέσσερεις Ευρωβουλευτές μας συζητούν στην βάση των ευρημάτων αυτών -σε ζωντανή μετάδοση μέσω των καναλιών μας :
https://www.youtube.com/user/europarlgr


Οι τέσσερεις θεματικές ενότητες:

Ομάδα 1: Νέοι και απασχόληση: πρόσβαση στην εργασία, συνθήκες εργασίας, πρόσβαση σε προγράμματα εργασίας και επιμόρφωσης, γεφύρωση του γενεαλογικού χάσματος στην εργασία. 

Ομάδα 2: Νέοι και δημοκρατία: Συμμετοχή των νέων στα κέντρα λήψης αποφάσεων, συμμετοχή στα κοινά (εκλέγειν και εκλέγεσθαι), παραπληροφόρηση, ριζοσπαστικοποίηση, εθνικισμός.

Ομάδα 3: Νέοι, εκπαίδευση και ψηφιακή μετάβαση: Επάρκεια ευκαιριών και τεχνολογικό χάσμα, εκπαίδευση-επιμόρφωση, προοπτικές για επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη, η ψηφιακή μετάβαση ως γέφυρα με τη μητροπολιτική χώρα και τον κόσμο.

Ομάδα 4: Νέοι και περιβάλλον: Κλιματική αλλαγή, ανακύκλωση, καταστροφή των ακτών, αξιοποίηση του φυσικού περιβάλλοντος ως παράγοντα ανάπτυξης.